עדכון ‏06 דצמבר 2009 ‏

מדריך להערכת תקני שמישות

כתב: אבי הראל  - יו"ר ו"ט 1817 לשמישות של מכון התקנים

למי מיועד מדריך זה, מתי להשתמש בו ולאיזה צורך

שיטת ההערכה

לצורך ההערכה עלינו להגדיר את מסגרת הבדיקה, הכוללת רשימה של כשלים אופייניים אותם התקן צריך למנוע.

ההערכה נעשית בשני שלבים:

שלב א' – הכנות: מגדירים את מסגרת הבדיקה.

שלב ב' –  בדיקת האפקטיביות של התקן. בודקים באיזו מידה התקן תואם את מסגרת הבדיקה.