תקינה לשימושיות

אתר זה נועד לאפשר גישה לתקנים ולמסמכי תקינה בלתי רשמיים, שהנושא העיקרי שלהם הוא שימושיות.

המעוניינים לתרום לתקינה לשימושיות מתבקשים לכתוב אל אבי הראל

  ergolight@gmail.com

קישור לאתר הבלתי רשמי לפעילי תקינה

 

תקנים שאושרו על ידי אגף התקינה

שת"פ -  ו"ט 2109 - עברית במערכות ממוחשבות ואינטרנט

תו שימושיות

מדריך להערכת תקני שמישות

 

הצעות לתקנים בעברית

Standard proposals

קבוצות עבודה

 

  


דף זה עודכן בתאריך 07 Mar 2016.